RadcaPrawnyWielkopolski.pl
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
             
STRONA GŁÓWNA DODAJ KANCELARIĘ O SERWISIE O OIRP MEDIA O SERWISIE KONTAKT POMOC

Kryteria wyszukiwania

Nazwisko, nazwa, miasto, ulica


Wybierz miasto:


Wybierz dzielnicę:


Wybierz ulicę:


Wybierz zakres prawa:Radcowie stworzą wzory umów zawieranych z klientami


Krajowa Rada Radców Prawnych pracuje nad przygotowaniem zasad dobrych praktyk dla członków swojego samorządu. Mają one określić zasady współpracy prawników z klientami.

Radcowie prawni chcą, aby standard oferowanych przez nich usług był coraz wyższy. Nad zrealizowaniem tych postulatów w Krajowej Radzie Radców Prawnych pracuje specjalny zespół ds. standardów i dobrych praktyk, pod przewodnictwem radcy prawnego Przemysława Kozdoja. Opracowuje on zasady dobrych praktyk.

Zgodnie z zapowiedziami Macieja Bobrowicza, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, zasady dobrych praktyk będą rozwijały postanowienia zasad etyki zawodowej radcy prawnego, które zawierają już postanowienia dotyczące postępowania w trudnych sytuacjach. Dodatkowo zasady etyki regulują stosunek do klientów.

- Zasady dobrych praktyk to zbiór praktyk, wzorców umów, sposobów zachowań, które mogą być stosowane w stosunkach z klientem. Jesteśmy drugim samorządem w Europie, który po Law Society of Wales and England takie zasady buduje - mówi Maciej Bobrowicz. Dodaje, że celem wprowadzenia nowych regulacji jest podnoszenie standardów usług.

Obowiązek przestrzegania tych nowych podwyższonych standardów dotyczył będzie jednak wyłącznie tych prawników, którzy dobrowolnie się do tego zobowiążą.

Dyrektywy Unii nakładają na państwa członkowskie dbanie o jakość usług. W szczególności dotyczy to również usług profesjonalnych. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy sugeruje krajom członkowskim działania w celu podwyższenia standardów.

- Ważnym argumentem, aby takie zasady wprowadzić, jest konkurencyjny rynek, na którym teraz pracujemy. Pojawią się na nim wkrótce doradcy prawni i posiadanie wysokich standardów będzie jednym ze sposobów konkurowania na rynku - wyjaśnia prezes Maciej Bobrowicz.
Większość prawników pozytywnie odnosi się do pomysłu wprowadzenie zasad dobrych praktyk. Zdaniem prof. Marka Chmaja, radcy prawnego prowadzącego własną kancelarię, wprowadzenie zasad dobrych praktyk to bardzo dobra inicjatywa.

- W kancelariach prawnych próbujemy wdrażać systemy jakości ISO, ale jest to długotrwałe i bardzo kosztowne. Dodatkowo trudno kwestie biznesowe czy związane z właściwym obiegiem dokumentów wdrażać w kancelariach prawnych - mówi prof. Marek Chmaj.
Zasady to nie kodeks Samorząd radców na razie koncentruje się nad opracowaniem wstępnych i najbardziej potrzebnych zasad regulujących współpracę prawników z ich klientami.

- Zespół do spraw Standardów i Dobrych Praktyk Krajowej Rady Radców Prawnych nie pracuje obecnie nad kodeksem dobrych praktyk, który miałby ambicje regulowania całego spektrum działalności radców prawnych. Podobnie jak nasi koledzy w Law Society of England and Wales koncentrujemy się na kwestiach wzbudzających największe kontrowersje w praktyce. W ramach naszych prac nad standardami przygotowujemy projekt ogólnych warunków umowy o świadczenie pomocy prawnej, które uzupełniałyby zwykle dość zwięzłe postanowienia umów zawieranych przez radców prawnych i ich klientów. Obecnie istotne problemy występują w sytuacjach, kiedy radcowie prawni wyznaczani są z urzędu do prowadzenia skarg kasacyjnych i konstytucyjnych - tłumaczy Przemysław Kozdój, przewodniczący zespołu i senior associate w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich. Dodaje, że w sprawach tych występuje podwójny przymus. Z jednej strony klient nie może działać bez pomocy radcy prawnego, z drugiej strony radca prawny ma świadczyć pomoc osobie, której sam nie wybierał.

- Przygotowany przez nas projekt dobrych praktyk stara się w miarę szczegółowo odpowiadać na pytania, jak radca prawny powinien zachować się w tej trudnej sytuacji, aby pozostać w zgodzie z przepisami prawa i kodeksem etyki radcy prawnego - wyjaśnia Przemysław Kozdój.
Dobre praktyki w szerokim znaczeniu obejmują zatem całość zachowania zawodowego prawnika i każdego profesjonalisty. Radcowie mają bowiem nadzieję, że uchwalone przez nich praktyki będą pomocne także adwokatom, doradcom podatkowym i rzecznikom patentowym.

Dobrowolność stosowania

Opracowywane właśnie zasady będą charakteryzować się brakiem wiążącej mocy prawnej.

- Samo ich naruszenie nie będzie pociągało za sobą odpowiedzialności prawnej ani nawet dyscyplinarnej. Pomogą one znaleźć właściwy sposób postępowania i świadczenia pomocy prawnej. Będą oparciem dla prawnika i ukażą mu właściwe sposoby postępowania - mówi Przemysław Kozdój. Dodaje, że klienci radców prawnych zawsze będą mogli oczekiwać, że zostaną potraktowani według najlepszych standardów.

- Dobre praktyki pokażą te najlepsze standardy postępowania, których wypełnianie umacnia zaufanie klientów i ich satysfakcję z pracy z wybranym prawnikiem - podsumowuje Przemysław Kozdój.

Podobne zasady dobrych praktyk obowiązują już w spółkach giełdowych. Tam również ich przestrzeganie jest dobrowolne.

- Dobre praktyki spółek są sygnałem dla rynku, że są spółki, które kierują się zasadami dobrych praktyk i takie, które tych podwyższonych standardów nie przyjęły. Nieprzyjęcie podwyższonych standardów, które są dobrowolne, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych, ale jest wyraźną informacją dla potencjalnego inwestora - wyjaśnia Maciej Bobrowicz. Dodaje, że ryzyko, którego zawsze obawia się klient w relacjach z kancelarią, będzie zminimalizowane poprzez przyjęcie tych zasad.

Prawnicy jednogłośnie przyznają, że zawsze przestrzeganie dobrych praktyk musi być dobrowolne.

- Dobrowolność ich przyjmowania spowoduje, że nie będzie naruszana zasada swobody działalności gospodarczej i każda kancelaria, która będzie chciała podnieść jakość usług, będzie mogła te zasady u siebie wprowadzić - wyjaśnia prof. Marek Chmaj.
Zdaniem prawników i przedstawicieli samorządu radcowskiego to rynek będzie weryfikatorem stosowania zasad.
- Klient kancelarii szczycącej się kodeksem dobrych zasad, a niestosującej ich w praktyce, nie wróci. Badania zachowań klientów pokazują, iż niezadowolony klient informuje o tym średnio 11 potencjalnych klientów. Lekceważenie zasad będzie miało więc swój skutek wymierny w postaci utraty klientów - przekonuje Maciej Bobrowicz.

Źródło: e-Dziennik Gazeta Prawna
2009-2019 © Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Wykonanie: Help System.