RadcaPrawnyWielkopolski.pl
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
             
STRONA GŁÓWNA DODAJ KANCELARIĘ O SERWISIE O OIRP MEDIA O SERWISIE KONTAKT POMOC

Kryteria wyszukiwania

Nazwisko, nazwa, miasto, ulica


Wybierz miasto:


Wybierz dzielnicę:


Wybierz ulicę:


Wybierz zakres prawa:Kazusy prawneEksmisja, czyli nieszczęście


Tak to już jest, że mieszkańcy bloków spółdzielczych za „kablówkę” płacą prawie zawsze, a z czynszem bywa różnie. Trudno powiedzieć, czy tak było w przypadku pewnego zdenerwowanego poznaniaka, który zjawił się w kancelarii radcy prawnego.
- Przyszedł – mówi mecenas Mirosław Maciejewski – na etapie egzekucji eksmisyjnej. Mogłem mu tylko współczuć, bo wszelkie terminy prawne były przekroczone.

Jakie grzechy popełnił ów człowiek, poza oczywiście tym, że nie płacił czynszu? Błędem pierwszym był brak reakcji na decyzję spółdzielni mieszkaniowej, która pozbawiła go członkostwa. A przecież można się było odwołać do walnego zgromadzenia spółdzielni, a potem do sądu. Można się było „po drodze” spróbować dogadać ze spółdzielnią i spłacić zaległości.

Tymczasem skończyło się tym, że sąd nakazał eksmisję – i to bez orzeczenia prawa do lokalu socjalnego – bo nieszczęsny poznaniak nie był w rozumieniu prawa lokatorem, tylko właścicielem mieszkania.

Gdyby w odpowiednim momencie poszedł do radcy prawnego, to mógłby tego dramatu uniknąć.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Czasem lepiej być lokatorem mieszkania, niż właścicielem – zastanów się więc, zanim je wykupisz.

 • Pełnoprawnym właścicielem mieszkania (domu) jesteś dopiero wtedy, gdy masz akt notarialny.

 • Jeśli popadłeś w tarapaty i chcą cię eksmitować, to w określonych przypadkach masz prawo do lokalu socjalnego.

 • Jeśli kupujesz mieszkanie (dom) od dewelopera, to przed podpisaniem umowy pokaż ją radcy prawnemu. Zwykle bowiem trzeba wcześniej podpisać oświadczenie, że zapoznaliśmy się ze stanem technicznym lokalu i nie ma on wad. Gdy po paru miesiącach zaczną pękać ściany i przeciekać sufity, wyegzekwowanie napraw będzie wymagało długotrwałych procesów.

 • Jeśli kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym, pamiętaj, że urząd skarbowy ma pięć lat na zakwestionowanie ceny, którą wpisaliście do umowy. Może naliczyć podatek od tak zwanej wartości rynkowej i na dodatek ściągnąć ustawowe odsetki.

Brać, czy nie brać


- Przyszły kiedyś do mojej kancelarii – mówi mecenas Mirosław Maciejewski – matka z córką. Miały wątpliwości, bo bank bardzo namawiał je do formalnego przejęcia spadku po zmarłym bracie matki.

Problem tkwił w tym, że zmarły miał w tym banku kredyt, a spadek był praktycznie żaden. Panie miały więc wątpliwości. I były to bardzo uzasadnione wątpliwości. Niebezpieczeństwo przyjęcia spadku tkwi bowiem w tym, że przejmujemy po zmarłym wszystko – i spadek, ale i ewentualne jego długi, a odpowiadamy całym swoim majątkiem. Może się więc okazać – tak jak w tym przypadku – że zamiast jakichś korzyści odziedziczylibyśmy długi.

Kobiety, gdy się o tym dowiedziały, podjęły decyzję o odrzuceniu spadku. Tak może postąpić każdy z nas – ma na to 6 miesięcy od chwili, gdy dowie się, że nabył prawa spadkowe. Można też przyjąć spadek z tak zwanym bogactwem inwentarza, odpowiada się wtedy za zobowiązania zmarłego do wysokości spadku.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Jeśli decydujemy się spisać testament, dobrze jest pójść do radcy prawnego i skonsultować z nim tekst dokumentu. To samo dotyczy deklaracji podatkowej, którą musimy złożyć po otrzymaniu spadku.

 • Po otrzymaniu spadku mamy pół roku na złożenie deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym. Podatku nie płacą najbliżsi, czyli spadkobiercy I grupy podatkowej.

 • Podatek spadkowy płaci osoba obca. Jego wysokość – zryczałtowaną – określa specjalna tabela.

 • Jeśli jesteś na przykład właścicielem mieszkania i chcesz, by odziedziczyły je po tobie wszystkie dzieci, nie musisz spisywać testamentu. Jeśli z jakichś względów chcesz wyróżnić tylko jedno z nich, testament jest niezbędny.

 • Jeśli czujesz się pokrzywdzony podziałem spadku, pamiętaj, że masz prawo do tak zwanego zachowku. To część majątku, która i tak by ci się należała, gdyby nie było testamentu. Masz 3 lata na złożenie wniosku o sądowe wyegzekwowanie zachowku.

 • Uczestnikami postępowania spadkowego są wszyscy spadkobiercy. Tak zwany dział spadku kosztuje w sądzie 1000 złotych, w przypadku ugody 500 zł.

Bojler i alimenty


W sprawach rodzinnych zwykle najwięcej emocji wywołują alimenty. Większość z nas jest bowiem dumna z tego, że ma dzieci, ale – niestety – jest taka grupa osób, która z trudem przyjmują do wiadomości, że dzieci trzeba nie tylko kochać, ale i utrzymywać.

- Byłem kiedyś w sądzie świadkiem następującej sytuacji – mówi mecenas Mirosław Maciejewski. – Zaaferowany ojciec, który miał właśnie sprawę alimentacyjną zwrócił się do prowadzącej rozprawę sędziny „Wysoki Sądzie, wydarzyła się wielka tragedia, popsuł mi się junkers i musiałem zapłacić za naprawę dwa tysiące złotych”. Nie muszę chyba mówić, jak skomentował to sąd, tłumacząc tatusiowi, że utrzymanie dziecka jest ważniejsze, niż „tragedia” z bojlerem.

Dla sądu – zgodnie z polskim prawem – najważniejsze jest to, by rodzic łożył na utrzymanie dziecka. I nie jest prawdą, wbrew obiegowym opiniom, że obowiązek alimentacyjny kończy się wraz z ukończeniem przez dziecko 26 roku życia. Płacić trzeba tak długo, aż dziecko (a ściślej osoba wobec której mamy obowiązki alimentacyjne) się nie usamodzielni.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Jeśli nasze dziecko jest niepełnosprawne, to łożyć na jego utrzymanie trzeba do końca życia. Takie dziecko przecież nigdy się nie usamodzielni.

 • Obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko dzieci. Również rodzice, jeśli znaleźli się w niedostatku, mają prawo do świadczeń alimentacyjnych od swoich dzieci.

 • Jeśli z jakichś względów rodzice nie płacą alimentów, obowiązek ten może przejść na dziadków dziecka, choć trzeba wiedzieć, że wyegzekwowanie świadczeń jest w tym przypadku bardzo trudne.

 • Niechęć do płacenia alimentów może drogo kosztować. Oporny „alimenciarz” może nawet trafić do więzienia. Trudno też uciec przed tego rodzaju zobowiązaniami za granicę, bo praw dzieci strzegą uregulowania europejskie.

 • Przedmiotem wielu sporów sądowych bywają tak zwane koszty łożenia na dziecko. Określa je sąd, ale bardzo ważne jest – dla osoby która ma płacić alimenty, a czuje się naciągana – by ewentualne roszczenia wcześniej ocenił radca prawny.

 • Podwyższenie wysokości alimentów odbywa się niejako „z automatu”. Osoba wychowująca dziecko musi się jednak zwrócić o to do sądu.

 • Wszelkie sprawy alimentacyjne zwolnione są w sądzie z opłat.

„Poezja” w świadectwie pracy


O rozstaniach z pracodawcą decydują nie tylko realia ekonomiczne, bądź naruszenie przez pracownika elementarnych reguł postępowania. Czasami ludzie przestają się po prostu tolerować, stopień niechęci dochodzi do takiego poziomu, że jedynym lekarstwem jest rozstanie. A wtedy między innym powstaje świadectwo pracy.

- Przyszedł kiedyś do mnie pracownik, którego szef po prostu przestał lubić – mówi mecenas Mirosław Maciejewski. – Rezultatem tej niechęci było zwolnienie. Pracownik otrzymał jednak niezwykłe świadectwo pracy. Zapisano w nim nie tylko przebieg jego kariery zawodowej, ale i ocenę zwalnianego pracownika.

Postępowanie to było w najwyższym stopniu niezgodne z prawem. W świadectwie pracy nie wolno bowiem zamieszczać jakichkolwiek opinii na temat zwalnianego pracownika, a tylko przebieg jego kariery zawodowej.

Pracodawca otrzymał więc wezwanie do prostowania świadectwa pracy. Zignorował je i dopiero wyrok sądowy zmusił go do sporządzenia dokumentu zgodnego z prawem.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Umowa o pracę zawsze musi być pisemna.

 • Po dwóch umowach na czas określony, następna umowa należy się pracownikowi automatycznie na czas nieokreślony (aneksy przedłużające umowę traktuje się jak kolejne umowy).

 • Najczęstszym powodem zwolnienia z pracy jest niewykonywanie poleceń.

 • Terminy odwoławcze są w sprawach pracowniczych krótkie. Odwołanie od wypowiedzenia trzeba na przykład złożyć w ciągu siedmiu dni.

 • W sądzie pracy bezpłatnie rozpatrywane są sprawy z roszczeniami nie wyższymi niż 50 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty roszczeń trzeba płacić 5 procent kosztów sądowych. Każda apelacja kosztuje 30 złotych, chyba że chodzi o roszczenia wyższe niż 50 tys. zł.

 • Jeśli zwalniany pracownik nie podjął z winy pracodawcy kolejnej pracy, ma prawo żądać od niego odszkodowania.

 • Przepisy prawa pracy dość często się w Polsce zmieniają. Warto więc każdą sporną sytuację skonsultować z radcą prawnym.

Przeklęte żyrowanie


Mężczyzna, który pojawił się w kancelarii radcy prawnego był wyjątkowo zdenerwowany. Bez słowa położył na biurku bankowy dokument. Z dokumentu zaś jasno wynikało, że teraz już przez wiele lat nie będzie odbierał pełnej wypłaty. Jej znaczną część zabierze bank. Historia była aż do bólu banalna. Pewnego dnia pojawił się u niego w domu kolega z butelką i prośbą; prośbą o podżyrowanie kredytu, bo bank domagał się od owego kolegi takiej właśnie dodatkowej gwarancji.
Przysługa została dokonana, papiery podpisane i przyjaźń kwitła, aż po kilkunastu miesiącach okazało się, że kolega rat kredytu nie spłaca. Najpierw coś kręcił, potem zaczął unikać żyranta, aż w końcu w ogóle zniknął. Bank go nie szukał, bo miał człowieka, od którego mógł wszystko ściągnąć, na dodatek wyhodował sobie bardzo okazałe odsetki.

Radca prawny przyjrzał się sprawie i rozłożył ręce. Wszystko było zgodne z prawem, pozostało jedynie dogadać się z bankiem, by uniknąć dodatkowych odsetek. A przecież wystarczyło przed podpisaniem dokumentów zapytać prawnika czym to żyrowanie grozi…

WARTO WIEDZIEĆ

 • Nie podpisuj żadnych umów bankowych, zanim ich nie zrozumiesz. Jeśli zaś nie rozumiesz, poproś o konsultację radcę prawnego.

 • Unikaj finansowych okazji, szczególnie groźne są wszelkiego rodzaju instytucje parabankowe, pożyczane w nich kwoty obłożone są na ogół bardzo wysokimi odsetkami, a umowy skonstruowane w skrajnie niekorzystny sposób dla pożyczającego.

 • Jeśli zgubisz na przykład kartę kredytową, to poza normalną procedurą skonsultuj się z prawnikiem, by wiedzieć co robić, gdy ktoś twoją kartę wykorzystał.

 • Nie jest prawdą, że z bankiem nie można wygrać, rzecz w tym, by wiedzieć dokładnie, jakie zobowiązania bank na siebie przyjął.

 • Zwracaj uwagę na wszelkie upoważnienia, jeśli ktoś upoważniony wyczyści twoje konto, pieniądze będziesz miał szansę odzyskać wyłącznie w skomplikowanym procesie cywilnym.

 • Pożyczanie pieniędzy jest również czynnością prawną, regulowaną specjalnymi przepisami, które są nadrzędne wobec bankowych regulaminów.

 • Jeśli małżeństwo nie posiada tak zwanej rozdzielności majątkowej, wszelkie roszczenia finansowe obejmują i męża, i żonę.


Wcześniejszą da ci sąd


Kobieta, która przyszła do kancelarii była bardziej rozgoryczona, niż zdenerwowana. – Jak to jest – pytała radcę prawnego – że moje koleżanki otrzymały emerytury po ukończeniu 55 roku życia, a mnie, choć pracuję w tej samej branży, odmówiono świadczenia. Na szczęście poprosiła o pomoc fachowca, który szybko sprawdził, że w jej przypadku przywilej emerytalny powstał wiele lat temu i ZUS niechętnie go honorował. W jednych regionach od razu, w innych domagał się postępowania sądowego, choć zapewne nie miał złudzeń co do wyroku.

Radca prawny szybko więc sporządził stosowne wnioski i po kilku miesiącach wywalczył w sądzie emeryturę. Pani uzyskała co chciała, bo poprosiła o pomoc fachowca. Szkoda jednak, że nie zaczęła od wizyty u radcy prawnego. Wtedy i emerytura byłaby szybciej załatwiona, i stres zdecydowanie mniejszy.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Wiele świadczeń rentowych przyznawanych jest na czas określony. Warto skonsultować się z radcą prawnym, by wytłumaczył nam, jakiego rodzaju postępowanie może grozić utratą świadczenia.

 • Roszczenia wobec ZUS-u szybko się przedawniają, jeśli więc uważasz, że powinni ci coś zapłacić, nie zwlekaj z konsultacją u radcy prawnego.

 • Mnogość przepisów sprawia, że trzeba sprawdzać każdą otrzymaną decyzję ZUS-u. Bywało, że urzędnicy tej instytucji powoływali się na błędne podstawy prawne.

 • Wcześniejsza renta, czy emerytura, to nie tylko przywilej; to również wiele ograniczeń. Jeśli więc jesteś aktywny zawodowo, warto zapytać radcę prawnego, czy przejście na wcześniejszą emeryturę opłaci ci się.

 • Prawo bardzo surowo traktuje osoby, które „załatwiły sobie rentę”. Oprócz kary, liczyć się trzeba ze zwrotem wszystkich nienależnie pobranych kwot. I to z odsetkami.

 • Wokół siedzib oddziałów ZUS kręci się wiele dziwnych osób oferujących pomoc, oczywiście nie za darmo. Należy zdecydowanie unikać takich „ekspertów”.

 • Jeśli zażądasz od ZUS- jakichś nienależnych świadczeń, instytucja ta może obciążyć cię nawet kosztami udzielenia odmownej odpowiedzi.

Ukryte wady samochodu


Niestety, do kancelarii radcy prawnego musieli przyjść, bo kupiony kilka tygodni temu w komisie samochód odmówił posłuszeństwa Gdy zobaczył go mechanik aż się chwycił za głowę, choć auto prezentowało się efektownie, to pod maską i karoserią kryła się ruina. Naprawa była nieopłacalna. - Co zrobić? – radzili się radcy prawnego. – Wydaliśmy prawie dwadzieścia tysięcy złotych na szmelc.

Prawnik zaczął od pytań. Okazało się, że pechowi nabywcy odbyli długą rozmowę ze sprzedawcą. Próbowali w niej określić ewentualne wady pojazdu. Sprzedawca przekonywał ich jednak, że auto jest w znakomitym stanie i długo nim pojeżdżą. Takie kłamstwa nie są jednak bezkarne. Jeśli sprzedający zataił poważne wady, to umowę można rozwiązać w ciągu 12 miesięcy, powołując się na to, że została zawarta w wyniku błędu. Radca sporządził więc stosowne pisma, a sprzedający się wystraszył i sprawa skończyła się pozytywnie. Choć trzeba przyznać, że nie wszystkim pechowcom udaje się to tak łatwo, jak w tym przypadku.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Jeśli kupiony przez ciebie towar nie ma wad, sprzedawca nie ma obowiązku go przyjąć, bo tobie przestał się podobać, albo wybrałeś zły rozmiar.

 • Jeśli sprzedawca w ciągu 14 dni nie odpowiedział na twoją reklamację, to uważa się, iż uznał twoje roszczenia.

 • Jeśli sprzedawca poinformował o wadzie przecenionego towaru, to wada ta nie może być przedmiotem reklamacji.

 • Jeśli kupujemy coś na odległość (przez Internet, z katalogu wysyłkowego, czy przez telezakupy), to w ciągu 10 dni możemy odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. Po naszym pisemnym oświadczeniu sprzedawca ma 14 dni na zwrot pieniędzy, a my tyle samo dni na odesłanie towaru.

 • Jeśli kupujemy wycieczkę, to stroną jest dla nas wyłącznie organizator, a nie firmy, z którymi ma on umowy, na przykład na przewóz.

 • W kodeksie cywilnym zapisana jest długa lista postanowień umownych naruszających interesy konsumentów. Jeśli więc wydajemy dużo pieniędzy warto zapytać radcę prawnego, czy proponowana nam umowa nie łamie tychże praw.

 • Wszelkie, nie tylko konsumenckie, umowy należy uważnie czytać. Mogą one być bowiem zgodne z prawem, ale dla nas niekorzystne.
2009-2019 © Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Wykonanie: Help System.